Bibliography

Apollo

Amal Asfour & Paul Williamson, 'William Jackson and John Bampfylde on the Teign', Apollo, No. 426, Apollo Magazine Ltd: London, 1997

Related works